VĂN HÓA

  • VĂN HÓA

    Văn hóa thưởng trà của người Việt

    Văn hóa trà của người việt trải dài theo lịch sử dân tộc Văn hóa trà và nghệ thuật thưởng trà của người Việt Nam đã có từ rất lâu, trong rất nhiều sổ sách ghi chép về văn hóa…

  • VĂN HÓA

    Văn hóa Trà đạo người Nhật Bản

    Trà đạo – một trải nghiệm đậm tinh hoa Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc Từ một công việc đơn giản là chuẩn bị đồ uống cho khách, hoạt động này đã được nâng tầm thành một hình thức…