NGHỆ THUẬT

Thư hoa gia trung quốc “Tang Yin_ 1470-1524”

Tang Yin, 1470 – 1524 là một họa sĩ Trung Quốc, thư pháp , và nhà thơ của triều đại nhà Minh thời gian mà câu chuyện cuộc sống đã trở thành một phần của truyền thuyết phổ biến. Mặc dù ông được sinh ra trong triều đại nhà Minh, nhiều bức tranh của ông, đặc biệt là của người dân, đã được minh họa với các yếu tố từ nghệ thuật tiền Đường đến nghệ thuật nhà Tống . [1] [2]

Tang Yin là một trong những họa sĩ đáng chú ý nhất trong lịch sử nghệ thuật Trung Quốc . Anh ta là một trong ” Bốn bậc thầy của triều đại nhà Minh (Ming Si Jia), cũng bao gồm Shen Zhou (14271501509), Wen Zhengming (1470 mật1559) và Qiu Ying (khoảng 1495-1552). Nghệ thuật của những người đương thời, như Cai Han , đáng chú ý. [3] Tang cũng là một nhà thơ tài năng, và cùng với những người đương thời của ông là Wen Zhengming, Zhu Yunming ( 1460 ,151526 ), và Xu Zhen Khánh , ông là một trong “Bốn nhà văn Bậc thầy của khu vực Wuzhong “.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *