Họa Sắc Việt Nam

Quạt giấy.12

Mẫu 02: Phượng Hàm Thư- Bản màu 02

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.13

Mẫu 01: Mẫu mây Thời Lê

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.14

Hoa Văn Rồng kết hợp chữ Thọ

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18- đầu tk 20

Quạt giấy.09

Mẫu 2: Tọa Long Hàm Thọ- bản màu 01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.10

Mẫu 1: Tọa Long Hàm Thọ- Bản màu 03

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.11

Mẫu 03: Phượng Hàm Thư- Bản màu 01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18


Quạt giấy . 06- Nan gỗ cao cấp

Mẫu 01: Tọa Long Hàm Thọ- Bản màu 01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.07- Nan gỗ cao cấp

Mẫu 02: Phượng Hàm Thư- Bản màu 01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.08

Mẫu 01: Tọa Long Hàm Thọ- Bản màu 02

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18- 19 ( có chỉnh sửa)

Quạt giấy. 03

Mẫu 02: Phượng Hàm Thư

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy. 04

Long Phụng Sum Vầy

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.05

Mẫu 01: Phượng Hàm Thư

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quan Âm niêm hoa

Tranh phỏng theo bức tranh cổ Việt Nam niên đại thế kỷ 18.

Quạt giấy

Tọa Long Hàm Thọ

Đồ án rồng ngậm thọ, dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn tk18

Quạt giấy

Long Phụng Sum Vầy

Đồ án hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn sắc phong niên hiệu Cảnh Hưng


Đức A DI Đà

Watter color on paper/ 42×60 cm

Tranh chuyển thể từ tượng cổ (chùa Thầy)

Tranh Quan Âm Bồ Tát

Acrylic on canvas/ 30x40cm

Tranh Quan Âm Bồ Tát

Watter color on paper/ 42x65cm

Tranh chuyển thể từ tượng cổ ( chùa Thầy)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *