Quạt giấy

Quạt giấy.16

Mẫu đơn sắc: Rồng-05

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.17

Mẫu màu: Long mã cõng lựu-01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 19

Quạt giấy.18

Mẫu sắc lam: Song lân hí nhật-01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.15

Quạt giấy vẽ tranh cành lựu theo phong cách thủy mặc

Quạt giấy.16

Quạt giấy vẽ tranh cành lựu theo phong cách thủy mặc

Quạt giấy.17

Mẫu màu: Long hàm thọ-04

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.12

Mẫu màu: Phượng Hàm Thư-02

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.13

Mẫu đơn sắc: Mẫu mây Thời Lê-01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.14

Hoa Văn Rồng kết hợp chữ Thọ

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18- đầu tk 20

Quạt giấy.09

Mẫu màu:Long Hàm Thọ-03

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.10

Mẫu màu: Tọa Long Hàm Thọ-01

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.11

Mẫu màu: Phượng Hàm Thư-03

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18


Quạt giấy . 06- Nan gỗ cao cấp

Mẫu màu: Tọa Long Hàm Thọ- 01

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.07- Nan gỗ cao cấp

Mẫu màu: Phượng Hàm Thư-02

Sản phẩm deco không gian truyền thống ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.08

Mẫu màu: Long Hàm Thọ-02

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18- 19 ( có chỉnh sửa)

Quạt giấy. 03

Mẫu đơn sắc: Phượng Hàm Thư-02

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy. 04

Mẫu màu: Long Phụng Sum Vầy-01

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy.05

Mẫu đơn sắc: Phượng Hàm Thư-01

Sản phẩm deco ứng dụng hoa văn dưa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn thế kỷ 18

Quạt giấy- nan trúc cao cấp

Quạt giấy vẽ tranh thủy mặc cành lựu chín đỏ

Quạt giấy

Mẫu màu: Tọa Long Hàm Thọ 01

Đồ án rồng ngậm thọ, dựa trên tư liệu hoa văn Việt Nam giai đoạn tk18

Quạt giấy

Mẫu đơn sắc: Long Phụng Sum Vầy-01

Đồ án hoa văn dựa trên tư liệu hoa văn sắc phong niên hiệu Cảnh HưngTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *