Uncategorized

Design Label tra of Vo Vi

Bạch Trà Tiên- Vô Vi
Trà Đông Phương Mỹ Nhân- Vô Vi
Hồng Trà Shan Tuyết cổ thụ- Vô Vi
Trà Phổ Nhĩ- Vô Vi
Trà Shan Tuyết Tả Củ Tỷ- Vô Vi
Trà OoLong- Vô Vi
Trà Shan Tuyết dệt hoa bưởi_ Vô Vi
Trà Shan Tuyết dệt hoa nhài- Vô Vi
Trà Shan Tuyết Bản Liền- Vô Vi
Trà Shan Tuyết dệt sen- Vô Vi
Trà hoa nhài hữu cơ- Vô Vi
Trà hoàng cúc hữu cơ- Vô Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *