Duyệt bởi
Danh mục: Bonsai- Vẻ đẹp thiên nhiên

CÂY TRỒNG THU HÚT CÔN TRÙNG CÓ ÍCH

CÂY TRỒNG THU HÚT CÔN TRÙNG CÓ ÍCH

𝐓𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐮 𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐢́𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐚̣𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐨̛̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐡𝐚𝐲 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐢. 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐚𝐝 𝐧𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐢̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐢 (𝐧𝐞̂́𝐮 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐠𝐨̣𝐢) 𝐬𝐞̃ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐢́ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐢 (𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐨̣𝐢 𝐠𝐢̀). 𝟭. 𝗧𝗿𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗰𝗮̂𝘆 𝘁𝗵𝘂 𝗵𝘂́𝘁 𝗰𝗼̂𝗻 𝘁𝗿𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗶́𝗰𝗵 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝘀𝗮̂𝘂 đ𝘂̣𝗰 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗹𝘂́𝗮…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Làm sao để sản sinh ra một thế hệ trẻ yêu thích nông nghiệp ở Việt Nam

Làm sao để sản sinh ra một thế hệ trẻ yêu thích nông nghiệp ở Việt Nam

Có lẽ tất cả chúng ta đều biết rằng nông nghiệp là một hoạt động chính của đất nước vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Tuy nhiên, ngày nay đóng góp của ngành nông nghiệp đã giảm trong tăng trưởng kinh tế của đất nước do các lĩnh vực khác như sản xuất và dịch vụ tiếp tục tăng nhanh. Hiện nay có một vấn đề là số lượng lao động nông nghiệp đã giảm trong các…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Trồng rau trên bè nổi vùng ngập nước

Trồng rau trên bè nổi vùng ngập nước

Tại Bangladesh, Nông dân ở vùng trũng hoặc vùng có lũ lụt họ cũng thích ứng với điều kiện môi trường nơi đây để trồng rau trên bè nổi mà mọi người thường gọi là nghề trồng rau nổi. Một trong những nơi có tập quán canh tác lâu đời là vùng đồng bằng ngập lũ phía Nam của Bangladesh (các huyện Barisal, Goplaganj và Pirojpur). Nông dân đang sử dụng đất ngập nước của họ để sản xuất cây…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Kinh nghiệm trông Thạch Xương Bồ

Kinh nghiệm trông Thạch Xương Bồ

THẠCH XƯƠNG BỒ | 植 菖 蒲 新 口 诀 || Công thức trồng cây Xương Bồ | 近水而植,附石健康。Trồng gần mặt nước, Trên đá thì khỏe. 叶干根湿,喜暖畏寒。Lá khô rễ ướt, ưa ấm sợ lạnh. 微风避雨,少分更旺。Gió nhẹ tránh mưa, Cắt ít sung túc. 喜阴怕晒,润露忌霜。Thích râm sợ nắng, Cần dưỡng ẩm. 石生偏细,泥种颇壮。Đá mỏng, bùn mạnh 薄施厚灌,勤理剔黃。Bón mỏng tưới dày, Cần mẫn nhặt vàng .碧如翡翠,香沁腑脏。Xanh như phỉ thúy, hương thơm bên trong. 野逸清气,不宜艳妆。Khí chất hoang giã, Không hợp diễm lệ. 配石清供,古盆內藏。Phối đá nước…

Đọc Thêm Đọc Thêm

LÀM PHÂN HỮU CƠ TỪ RÁC THẢI NHÀ BẾP

LÀM PHÂN HỮU CƠ TỪ RÁC THẢI NHÀ BẾP

Nguyên nhân chính rác có mùi hôi và dơ bẩn là : rác nhà bếp (phế phẩm rau củ thừa, thức ăn thừa) không được thu gom riêng. Đây là cách mình làm cho rác vô cơ luôn sạch sẽ và khô ráo dù có để lâu bao nhiêu thì rác vô cơ vẫn sạch sẽ chờ được xử lý hay tái chế như bên Nhật Bản họ đã làm.Rác nhà bếp được phân loại ủ làm phân hữu cơ…

Đọc Thêm Đọc Thêm