Sản phẩm ứng dụng

Bộ tranh hoa sen vẽ thủy mặc giai đoạn 2017-2020_ Liên hoa

một số bức tranh được vẽ bằng mực nho, màu nước trên chất liệu giấy xuyến, giấy dó

giai đoạn tìm nhịp điệu, mảng mực, tuyến trong tranh

# Tranh hoa sen đẹp

# Tranh thủy mặc hoa sen

Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen
Tranh hoa sen, Tranh thủy mặc hoa sen

Gió Lặng_ Tịnh Phong Artist

Nhận vẽ tranh các loại.

Email: Hachichuot1998@gmail.com

Tell: 032 617 5656

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *